අපි ගැන

අපි නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය සහ අභිරුචිකරණය රිම් විශේෂඥ වන චීනයේ වෘත්තීය වානේ රෝද නිෂ්පාදක වේ. දැනට ඉතිරි ගුණාත්මක මත රඳා පවතී, ධර්මය ගුණාත්මක පාලනය අපේ වගකීමක් වන අතර, අපගේ අරමුණ වන්නේ ලෝකයේ සෑම මුල්ලකට Macwell රෝද විකිණීමට ඇත. 

අපේ ඇඩ්වාන්ෙට්ජි

නල රෝද

Tubeless රෝද (2)

නල රෝද (2)

Tubeless රෝද

පුවත්

නවතම නිෂ්පාදන

WhatsApp Online Chat !