អំពី​ពួក​យើង

យើងមានក្រុមហ៊ុនផលិតដែកមួយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈកង់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវមានជំនាញក្នុងការច្នៃប្រឌិតផលិតនិងអតិថិជនកង់។ នៅរស់អាស្រ័យលើគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីលក់កង់ Macwell ទៅជ្រុងនៃពិភពលោកជារៀងរាល់។ 

អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង

កង់បំពង់

Tubeless កង់ (2)

កង់បំពង់ (2)

Tubeless កង់

ដំណឹង

ផលិតផលថ្មីបំផុត

WhatsApp Online Chat !